header

Media training

 

Mogelijke onderwerpen zijn: de juiste voorbereiding op interviews / do’s and don’ts / werkwijze van journalisten / het geven van persconferenties / pro-actief omgaan met de media / schrijven van persberichten

Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Interviewconsult BV
Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, hierna verder genoemd "voorwaarden", worden gehanteerd door Interviewconsult BV, gevestigd Boslaan 22 te Amerongen en hierna aangeduid als "opdrachtnemer". Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn onder het handelsregisternummer 30204115 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland d.d. 19 november 2012.
Toepassing Lees verder >>


Disclaimer

Inhoud
De informatie die door Interviewconsult BV wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Interviewconsult BV spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. Interviewconsult BV garandeert niet dat deze site veilig of virusvrij is. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Lees verder >>


A
lgemeen Klachtenreglement Interviewconsult BV
Artikel 1. Begrippen
Interviewconsult BV: Interviewconsult BV of diegene die onder verantwoordelijkheid van Interviewconsult BV werkzaamheden verricht.
Klager: degene die een klacht indient.
Klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de dienstverlening van Interviewconsult BV.
Lees verder >>

 

Voorwaarden

Nieuwsbrief

Schrijft u zich hier in voor onze nieuwsbrief! U ontvangt deze gemiddeld éénmaal per maand.