Woordvoerder en media

Hoe bereid ik mij het beste voor als woordvoerder? Ik kan wel eens gelijk-hebberig overkomen en dat past niet goed bij mijn organisatie. Wat zijn dan de beste tips? U leert in onze mediatraining door experimenteren, observeren en door te reflecteren.

Mediatraining: woordvoerder zijn kun je leren

In onze mediatraining verzuchten deelnemers soms: “Hoe kan ik als woordvoerder die lastige contacten afhouden?” Elke vraag van de media verdient een goede afweging van kansen en risico’s en daarvoor hebben wij de nodige tips. Wel staat vast dat elke moderne organisatie correct met de pers moet kúnnen omgaan als de situatie daar om vraagt. Uw klanten en stake-holders verwachten dan een woordvoerder die er stáát.

‘Geen commentaar’ versterkt een negatieve beeldvorming en is geen optie. De vraag is vooral op welke wíjze u (of uw woordvoerder) de media te woord staat. Hoe het beste om te gaan met vooringenomen of beschuldigende vragen? Omgaan met media is voor niemand aangeboren maar het is door training zeker aan te leren. Ook voor u en voor uw organisatie verzorgt Interviewconsult graag een uitstekende mediatraining.

Kenmerkend voor ons aanbod:
* efficiënt: bij onze mediatraining duurt een sessie slechts een halve dag
* relevant: úw organisatie, woordvoerder (s) en actualiteit staan centraal
* niveau: respectvol en scherp; van 'beginnend' tot 'expert'
* nazorg: elke deelnemer ontvangt een individuele rapportage waarin de tips uit deze training worden toegelicht

U leest meer over de mogelijkheden op het gebied van mediatraining en -coaching in onze brochure.

Mediatraining: woordvoerder zijn kun je leren

Nieuwsbrief

Schrijft u zich hier in voor onze nieuwsbrief! U ontvangt deze gemiddeld éénmaal per maand.