Sollicitatiegesprekken

Er staat veel op het spel. Voor de sollicitant én voor uw organisatie. Uw leidinggevenden en/of medewerkers P&O moeten dóórvragen. Om tot een objectief onderbouwde voorspelling te komen. Over het toekomstig functioneren van deze sollicitant, op juist díe plek in uw organisatie.

Het Interview: Formule 1 in de communicatie

Een interview, of vraaggesprek lijkt een gespreksvorm met een duidelijke rolverdeling. De één stelt de vragen en de ander geeft antwoord. Als het meezit hanteert de vragensteller een bepaalde systematiek. En met veel geluk vertelt de geïnterviewde precies wat de vragensteller wilde horen. Maar ... de praktijk is meestal anders. Dat komt omdat interviewer en geïnterviewde elk hun eigen belangen hebben en daar naar handelen. Het risico bestaat dat het interview dan niets nieuws aan het licht brengt, of  -erger nog-  dat het verwordt tot een weinig verheffend steekspel ...

De interviewende journalist blijkt opeens andere vragen te stellen dan vooraf afgesproken. Sollicitanten geven vooral 'gewenste' antwoorden. Verdachten vallen stil als ze te snel bemerken waar de verhoorders naar toe willen. Kortom, een interview is een gesprek waarin veel gebeurt: in woorden, houding en gedrag. Interviewconsult bereidt professionals voor op deze ‘Formule 1 binnen de communicatie’Wij leren hen hoe ze de regie kunnen houden tijdens vraaggesprekken. Dat is nodig, want de uitkomst bepaalt de toekomst.

Het Interview: Formule 1 in de communicatie

Nieuwsbrief

Schrijft u zich hier in voor onze nieuwsbrief! U ontvangt deze gemiddeld éénmaal per maand.